Přestavby litinových kotlů na automatické kotle na uhlí

Pohodlné a levné topení

Ve spolupráci s největším výrobcem automatických kotlů v ČR, jsme pro Vás připravili unikátní přestavbovou sadu pro přestavbu stávajícího litinového kotle na automatický kotel na uhlí.

Ceny přestavbových sad

pro kotle 4-6 článků: 35 900,-Kč + DPH
pro kotle 7-8 článků: 38 900,-Kč + DPH
pro kotle 9-10 článků: 43 900,-Kč + DPH

Kotlíkové dotace

Naše firma poskytuje kotlíkové dotace až 127 500 Kč ve spolupráci s firmami Atmos a Benekov.

Podpořené zdroje a výše dotace

 • Kotel výhradně na uhlí - 70%
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel - 75%
 • Kotel výhradně na biomasu, tepelné čerpadlo - 80%
 • Lze získat bonus až 5% pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Maximální uznatelné náklady, ze kterých bude hrazena procentuální dotace činí 150 000 Kč. Pro kotle na biomasu je tedy možné získat dotaci až 127 500 Kč při max. 85% a pro kotle na uhlí a biomasu je možné získat dotaci až 120 000 Kč při max. 80%.

Podpořené kotel na uhlí a biomasu musí splňovat parametry Ekodesignu přísnější než 5. třídy.

Více informaci na stránkách firmy Atmos zde a firmy Benekov zde.

Benekov

Benekov


Výhody přestavby na automatický kotel

 • Peníze, které jste investovali do litinového kotle, nepřijdou vniveč. Kotel Vám bude sloužit i nadále.
 • Pokud budete chtít i nadále topit dřevem, budete moci jednoduše topit tak, jak jste topili před přestavbou.
 • Z litinového kotle se však přestavbou stane automatický kotel na uhlí, ve kterém budete topit hnědým uhlím Ořech 2, tedy uhlím, které je cca o 1/3 levnější než uhlí Ořech 1 či Kostka.
 • I při tomto méněhodnotném a levném palivu bude účinnost spalování a tedy i emise tak nízké, že soused téměř ani nepozná, jestli topíte či netopíte.
 • Kotel v září zapálíte a v květnu necháte vyhasnout, tedy žádné protivné každodenní zatápění.
 • V mrazech budete chodit doplňovat zásobník a vynášet popel pouze 1x denně, v přechodném období dokonce pouze 1x za 2-5 dní.
 • Ke kotli lze připojit týdenní prostorový termostat, nastavit noční útlumy atd.
 • Už nebudete muset každou volnou chvíli trávit samovýrobou v lese, dopravou dřeva z lesa na dvůr, řezáním a štípáním dřeva, uklízením a nošením dřeva do kotelny.
 • Prodejci uhlí mají dnes vozidla standardně vybavena dopravníkem, který vám bezpracně dopraví uhlí z vozu přímo do uhelny.